Thẻ: Có bắt buộc phải làm thẻ căn cước công dân gắn chip