Thẻ: Cố ý gây thương tích cho người khác bị phạt bao nhiêu tiền