Thẻ: Sau 1 năm không nộp phạt sẽ được xóa lỗi có đúng không?