Thẻ: Có được lưu thông xe máy mới mua chưa gắn biển số xe không?