Thẻ: Có lấy lại được tiền khi chuyển tiền nhầm tài khoản