Thẻ: Cố ý va chạm vào những chố nhạy cảm của người khác bị phạt như thế nào?