Thẻ: Xử phạt trường hợp không đăng ký biển số xe khi hết thời hạn